Мірныя жыхары — ахвяры фашысцкага тэрору
Мірныя жыхары — ахвяры фашысцкага тэрору - БРАЦКАЯ МАГІЛА ЖЫХАРОЎ г. ЛЮБАНЬ – ЯЎРЭЯЎ, РАССТРАЛЯНЫХ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІМІ ЗАХОПНІКАМІ Ў ЛІСТАПАДЗЕ 1941 г.
Индекс материала
Мірныя жыхары — ахвяры фашысцкага тэрору
АСАВЕЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
КАМУНАРАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
ГОРАД ЛЮБАНЬ
ЛЯХАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
МАЛАГАРАДЗЯЦІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
РАЧЭНСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
САРОЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
СОСНАЎСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
ТАЛЬСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
ЮШКАВІЦКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
ЯМІНСКІ СЕЛЬСКІ САВЕТ
БРАЦКАЯ МАГІЛА ЖЫХАРОЎ г. ЛЮБАНЬ – ЯЎРЭЯЎ, РАССТРАЛЯНЫХ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІМІ ЗАХОПНІКАМІ Ў ЛІСТАПАДЗЕ 1941 г.
ГАРАДСКІ ПАСЁЛАК УРЭЧЧА
Все страницы
 

АЙЗЕНБЕРГ Айзік Іойлевіч (1898 г.) 
АЙЗЕНБЕРГ Абрам Айзікавіч (1932 г.)
АЙЗЕНСОН Этка Лейбаўна (1901 г.)
АЙЗЕНСОН Гіта Давыдаўна (1921 г.)
АЙЗЕНСОН Зіна Давыдаўна (1929 г.)
АКСЕЛЬБАНД Рувін Давыдавіч (1900 г.)
АКСЕЛЬБАНД Геня Ісакаўна (1902 г.)
АКСЕЛЬБАНД Ісак Давыдавіч (1926 г.)
АКСЕЛЬБАНД Давыд Давыдавіч (1929 г.)
АКСЕЛЬБАНД Янкель Давыдавіч (1934 г.)
АСОЎСКАЯ Слава Мордухаўна (1878 г.)
АСОЎСКІ Ізраіль Лейбавіч (1924 г.)
БАБІЦКІ Ісак Міравіч (1884 г.)
БАБЩКАЯ Хая Хаімаўна (1886 г.)
БАБІЦКІ Барыс Ісакавіч (1924 г.)
БАБІЦКІ Абрам Ісакавіч (1927 г.)
БАБЩКАЯ Тайба Ісакаўна (1931 г.)
БАБЩКАЯ Бейля Ісакаўна (1934 г.)
БАБІЦКІ Рыгор Міравіч (1882 г.)
БАБЩКАЯ Аля Барысаўна (1887 г.)
БАБЩКАЯ Тайба Рыгораўна (1922 г.)
БАБІЦКІ Хаім Рыгоравіч (1925 г.)
БЕЛЛЕР Саламон Лейбавіч (1889 г.)
БЕЛЛЕР Тайба Янкелеўна (1890 г.)
БЕЛЛЕР Лейба Саламонавіч (1927 г.)
БЕЛЛЕР Янкель Саламонавіч (1930 г.)
БЕЛЛЕР Барыс Саламонавіч (1934 г.)
БЕНДЗЕР Хая Міраўна (1907 г.)
БЕЦЭР Бенцыян Рафаілавіч (1891 г.)
БЕЦЭР Сіма Шаломаўна (1921 г.)
БЕЦЭР Рыва Бенцыянаўна (1921 г.)

 Брацкая магіла ахвяр фашызму ў г. Любань

БЕЦЭР Геня Бенцыянаўна (1923 г.)
БЕЦЭР Барыс Бенцыянавіч (1926 г.)
БЕЦЭР Фаня Бенцыянаўна (1929 г.)
БЕЦЭР Фелікс Бенцыянавіч (1938 г.)
БІСКІН Арон Барысавіч (1899 г.)
БІСКІНА Блюма Беніамінаўна (1900 г.)
БІСКІН Беніамін Аронавіч (1924 г.)
БІСКІНА Беся Аронаўна (1930 г.)
БІСКІНА Сара Аронаўна (1933 г.)
БІСКІН Барыс Аронавіч (1935 г.)
БІСКІНА Слава Абрамаўна (1895 г.)
БІСКІНА Сара Шаеўна (1924 г.)
БІСКІНА Хая Давыдаўна (1875 г.)
БІСКІН Гдаля Ізраілевіч (1884 г.)
БІСКІНА Сара Залманаўна (1888 г.)
БІСКІН Хаім Гдалевіч (1931 г.)
БІСКІНА Хая Гдалеўна (1934 г.)
БІСКІН Арон Гдалевіч (1936 г.)
БІСКІН Мір Гдалевіч (1938 г.)
БІСКІН Майсей Гдалевіч (1940 г.)
БЛЯХЕР Матля Барысаўна (1908 г.)
БЛЯХЕР Хаім Мендзелевіч (1927 г.)
БЛЯХЕР Ента Мендзелеўна (1930 г.)
БЛЯХЕР Муля Мендзелевіч (1933 г.)
БЛЯХЕР Валя Мендзелеўна (1937 г.)
БРУК Сымон Ізраілевіч (1875 г.)
БЯРКОВІЧ Хава Хаімаўна (1916 г.)
БЯРКОВІЧ Генрых Самуілавіч (1932 г.)
БЯРКОВІЧ Яўгенія Самуілаўна (1941г.)
ВЕЧАРЭБІНА Эта Абрамаўна (1918 г.)
ВЕЧАРЭБІНА Зоя Абрамаўна (1924 г.)
ВЕЧАРЭБШ Ізя Абрамавіч (1935 г.)
ВЕЧАРЭБШ Яша Абрамавіч (1939 г.)
ВІТКІН Валерый Лазаравіч (1939 г.)
ГАРАДЗЕЦКАЯ Шэйна Янкелеўна (1888 г.)
ГАРАЧЫКАВА Хая Шмуйлаўна (1874 г.)
ГАРАЧЫКАВА Фаня Герцаўна (1916 г.)
ГАРАЧЫКАВА Дыня Герцаўна (1914 г.)
ГАРАЧЫКАЎ Эля Мендзелевіч (1885 г.)
ГАРАЧЫКАВА Рахіль Міраўна (1897 г.)
ГАРАЧЫКАЎ Мендзель Эльевіч (1923 г.)
ГАРАЧЫКАЎ Лейзер Давыдавіч (1874 г.)
ГАРАЧЫКАВА Мера Абрамаўна (1878 г.)
ГАРАЧЫКАЎ Барыс Майсеевіч (1876 г )
ГЕЛЬДБЕРГ Мендзель (1887 г.)
ГЕЛЬДБЕРГ Беся Нохімаўна (1890 г.)
ГЕЛЬДБЕРГ Бейля Мендзелеўна (1917 г.)
ГЕЛЬДБЕРГ Сара Мендзелеўна (1920 г.)
ГЕЛЬДБЕРГ Люба Мендзелеўна (1922 г.)
ГЕЛЬДБЕРГ Муся Мендзелеўна (1924 г.)
ГЕЛЬДБЕРГ Давід Мендзелевіч (1915 г.)
ГОЛЬДБЕРГ Хаім Барысавіч (1905 г.)
ГОЛЬДБЕРГ Сара Хацкелеўна (1895 г.)
ГЕЛЬФАНД Ізраіль Борухавіч (1875 г.)
ГЕЛЬФАНД Рахіль Аронаўна (1876 г.)
ГЕЛЬФАНД Ліза Ізраілеўна (1914 г.)
ГЕЛЬФАНД Гірш Залманавіч (1935 г.)
ГЕЛЬФАНД Хаім Залманавіч (1939 г.)
ГЕНКІН Нафтоля Барысавіч (1896 г.)
ГЕНКІНА Рахіль Лейбаўна (1899 г.)
ГЕНКІНА Элька Нафтолеўна (1932 г.)
ГЕНКІНА Гіта Нафтолеўна (1935 г.)
ГЕНКІН Хаім Нафтолевіч (1938 г.)
ГЕНКІНА Соня Нафтолеўна (1940 г.)
ГЕРШМАН Алконя Янкелевіч (1889 г.)
ГЕРШМАН Фаня Хаімаўна (1898 г.)
ГЕРШМАН Хана Алконаўна (1937 г.)
ГІНЗБУРГ Ізраіль Зелікавіч (1884 г.)
ГІНЗБУРГ Нахама Мейлахаўна (1887 г.)
ГІНЗБУРГ Рафаіл Ізраілевіч (1923 г.)
ГІНЗБУРГ Мейлах Ізраілевіч (1925 г.)
ГЛУСКІН Схар'я Іосіфавіч (1886 г.)
ГЛУСКІНА Ліза Схар'еўна (1912 г.)
ГЛУСКІНА Рода Абрамаўна (1888 г.)
ГЛУСКІНА Беба Гдальеўна (1940 г.)
ГЛУСКІН Сендзер Гдальевіч (1941 г.)
ГЛУСКІН Юдзель Схар'евіч (1925 г.)
ГОЛЬДШТЭЙН Давід Хаімавіч (1904 г.)
ГОЛЬДШТЭЙН Сара Алтэраўна (1906 г.)
ГОЛЬДШТЭЙН Фіра Давыдаўна (1936 г.)
ГОЛЬДШТЭЙН Маня Давыдаўна (1939 г.)
ГРАЗОЎСКІ Гірш Вульфавіч (1862 г.)
ГРЫБЕЦ Нахама Рыва Хаімаўна (1905 г.)
ГРЫБЕЦ Роня Янкелеўна (1924 г.)
ГРЫБЕЦ Герл Янкелевіч (1927 г.)
ГРЫНБЕРГ Янкель Абрамавіч (1873 г.)
ГРЫНБЕРГ Цыля Шмеркаўна (1901 г.)
ГРЫНБЕРГ Валодзя Янкелевіч (1926 г.)
ГРЫНБЕРГ Мар'яна Янкелеўна (1927 г.)
ГРЫНБЕРГ Соня Янкелеўна (1929 г.)
ГРЫНБЕРГ Лазар Янкелевіч (1930 г.)
ГРЫНБЛАТ Абрам Барысавіч (1908 г.)
ГРЫНБЛАТ Рахіль Юдзелеўна (1909 г.)
ГРЫНБЛАТ Мордух Абрамавіч (1929 г.)
ГРЫНБЛАТ Ісаак Абрамавіч (1932 г.)
ГРЫНБЛАТ Хая Абрамаўна (1936 г.)
ГУРЭВІЧ Шмерка Гіршавіч (1875 г.)
ДУБОЎСКІ Янкель Барысавіч (1902 г.)
ДУБОЎСКАЯ Алта Рувінаўна (1904 г.)
ДУБОЎСКАЯ Ліза Янкелеўна (1927 г.)
ДУБОЎСКІ Рома Янкелевіч (1931 г.)
ДУБОЎСКАЯ Рая Янкелеўна (1938 г.)
ДУХОН Мера Хаімаўна (1912 г.)
ДУХОН Лейба Сіманавіч (1933 г.)
ДУХОН Бейсах Сіманавіч (1935 г.)
ДУХОН Нохім Янкелевіч (1902 г.)
ДУХОН Люба Іцкаўна (1905 г.)
ДУХОН Цалем Нохімавіч (1923 г.)
ДУХОН Давід Нохімавіч (1926 г.)
ДУХОН Муся Нохімаўна (1930 г.)
ЗЕВЕЛЕВА Фаня (1940 г.)
ЗУБАРЭЎСКАЯ Доба Гіршаўна (1906 г.)
ЗУБАРЭЎСКІ Зелік (1928 г.)
ЗУБАРЭЎСКАЯ Геня (1933 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Грэйнум Абрамавіч (1888 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Алта Іосіфаўна (1890 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Абрам Грэйнумавіч (1914 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Фаня Грэйнумаўна (1919 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Рыва Грэйнумаўна (1922 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Ізраіль Грэйнумавіч (1924 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Малка Грэйнумаўна (1926 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Зіня Янкелеўна (1939 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Сара Эльеўна (1912 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Мая Янкелеўна (1938 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Авраам Іосіфавіч (1901 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Бася Абрамаўна (1909 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Хася Іосіфаўна (1910 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Ліза Лазараўна (1931 г.)
КАВАЛЕРЧЫК Маня Лазараўна (1934 г.)
КАМІСАР Нахама Ісакаўна (1887 г.)
КАМІСАР Зіна Барысаўна (1920 г.)
КАМІСАР Соня Барысаўна (1930 г.)
КАМІСАР Цалік Барысавіч (1939 г.)
КАМІСАР Барыс Янкелевіч (1882 г.)
КАМІСАР Хая Барысаўна (1885 г.)
КАПЛАН Хаім-Ошэр Нохімавіч (1872 г.)
КАПЛАН Бейля Абрамаўна (1875 г.)
КАПЛАН Рася Хаімаўна (1924 г.)
КАПЛАН Герасім Маісеевіч (1938 г.)
КАПЛАН Віця Хаімаўна (1914 г.)
КАПЛАН Залман Гіршавіч (1910 г.)
КАПЛАН Галя Залманаўна (1937 г.)
КАПЛАН Ізраіль Хаімавіч (1898 г.)
КАПЛАН Бадана Барысаўна (1900 г.)
КАПЛАН Рася Хаімаўна (1924 г.)
КАПЛАН Любоў Хаімаўна (1927 г.)
КАПЛАН Муля Хаімаўна (1930 г.)
КАПЛАН Герасім Хаімавіч (1934 г.)
КАПЛАН Фрума Хаімаўна (1880 г.)
КАПЛАН Зіна Нохімаўна (1917 г.)
КАПЛАН Тайба Беніамінаўна
КАПЛАН Ісер Захар'евіч (1924 г.)
КАПЛАН Лена Захар'еўна (1926 г.)
КАПЛАН Пыля (1908 г.)
КАПЛАН Міра Хаімаўна (1931 г.)
КАПЛАН Ілья Беніамінавіч (1889 г.)
КАПЛАН Рыва Хаімаўна (1893 г.)
КАПЛАН Сямён Ільіч (1929 г.)
КАПЛАН Бася Мордухаўна (1884 г.)
КАПЛАН Айзік Хацкелевіч (1901 г.)
КАПЛАН Хана Маісееўна (1904 г.)
КАПЛАН Хаім Айзікавіч (1929 г.)
КАПЛАН Арон Айзікавіч (1932 г.)
КАПЛАН Зіна Айзікаўна (1935 г.)
КАПЛАН Эстэр Абрамаўна (1865 г.)
КАПЛАН Лейба Хаімавіч (1910 г.)
КАПЛАН Стася Барысаўна (1914 г.)
КАПЛАН Хаім Лейбавіч (1938 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Фаля Іоселеўна (1878 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Шалом Файвелевіч (1873 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Бадана Цукаўна (1875 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Абрам Гіршавіч (1901 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Люба Барысаўна (1902 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Цыля Абрамаўна (1924 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Песя Абрамаўна (1926 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Майсей Абрамавіч (1929 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Сымон Абрамавіч (1934 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Вульф Беезавіч (1896 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Хана Мендзелеўна (1900 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Суламіф Вульфаўна (1924 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Мендзель Вульфавіч (1927 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Барыс Вульфавіч (1930 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Нахама Шаломаўна (1882 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Алтэр Маісеевіч (1886 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Эта (1888 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Эсфір Борухаўна (1915 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Соня Маісееўна (1939 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Юдэль Вульфавіч (1933 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Сымон Вульфавіч (1935 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Ісаак Вульфавіч (1937 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Ісаак Барысавіч (1886 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Нахама Гіршаўна (1887 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Фрэйда Зэлікаўна (1903 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Любоў Уладзіміраўна (1924 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Іцка Мордухавіч (1873 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Сара Файвелеўна (1881 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Рася Маісееўна (1912 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Люся Юдзелеўна (1927 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Фіра Юдзелеўна (1929 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Фелікс Юдзелевіч (1934 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Абрам Борухавіч (1893 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Броха Міраўна (1898 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Яша Абрамавіч (1934 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Міхель (1864 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Эстэр (1868 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Ісак Міхелевіч (1910 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Муся Міхелеўна (1929 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Мір Хаімавіч (1886 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Сара Рыгораўна (1887 г )
КАЦНЕЛЬСОН Двося Алконеўна (1911 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Зіна Беніамінаўна (1936 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Ніна Беніамінаўна (1937 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Хася Беніамінаўна (1875 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Тамара Барысаўна (1901 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Борух Янкелевіч (1863 г.)
КАЦНЕЛЬСОН Сара-Рыва Монеўна (1865 г.)
КЕССЕЛЬМАН Бася Хаімаўна (1875 г.)
КІКОІН Хаім Мордухавіч (1861 г.)
КІКОІНА Цыля Саламонаўна (1862 г.)
КНЕЛЬ Кейля Якаўлеўна (1896 г.)
КНЕЛЬ Марыя Барысаўна (1924 г.)
КНЕЛЬ Хая Барысаўна (1929 г.)
КНЕЛЬ Рахіль Барысаўна (1931 г.)
КНЕЛЬ Нахама Барысаўна (1933 г.)
КОРЫШЧ Фрыда Нохімаўна (1896 г.)
КОРЫШЧ Нахама Абрамаўна (1924 г.)
КОРЫШЧ Лёва Абрамавіч (1927 г.)
КОРЫШЧ Маісей Абрамавіч (1913 г.)
КОРЫШЧ Ліза Вульфаўна (1915 г.)
КОРЫШЧ Лейба Маісеевіч (1933 г.)
КОРЫШЧ Хаім Маісеевіч (1937 г.)
КРОНІК Барыс Ідзелевіч (1888 г.)
КРОШК Гіта Абрамаўна (1880 г.)
КРОНІК Абрам Барысавіч (1924 г.)
КУЗНЯЦОЎ Ізраіль Яфімавіч (1885 г.)
КУЗНЯЦОВА Бейля Абрамаўна (1888 г.)
КУЗНЯЦОВА Ліза Ізраілеўна (1915 г.)
КУЗНЯЦОЎ Маісей Ізраілевіч (1923 г.)
КУЛАКОЎСКІ Ісак Геселевіч (1875 г.)
КУЛАКОЎСКАЯ Рася Барысаўна (1878 г.)
КУНЦЭР Лейба Маісеевіч (1902 г.)
КУНЦЭР Хана Абрамаўна (1905 г.)
КУНЦЭР Абрам Лейбавіч (1931 г.)
КУНЦЭР Міхаіл Лейбавіч (1935 г.)
КУНЦЭР Хаім Маісеевіч (1896 г.)
КУНЦЭР Роза Бодрусаўна (1898 г.)
КУНЦЭР Анатолій Хаімавіч (1930 г.)
КУНЦЭР Зельда Хаімаўна (1933 г.)
КУНЦЭР Абрам Хаімавіч (1937 г.)
КУСТАНОВІЧ Элька (1889 г.)
КУСТАНОВІЧ Віця (1912 г.)
КУСТАНОВІЧ Мордух Пейсахавіч (1876 г.)
КУСТАНОВІЧ Тайба Маісееўна (1878 г.)
КУСТАНОВІЧ Цема Лейбаўна (1908 г.)
КУСТАНОВІЧ Пня Хаімаўна (1931 г.)
КУСТАНОВІЧ Оля Хаімаўна (1936 г.)
КУСТАНОВІЧ Хаім Саламонавіч (1896 г.)
КУСТАНОВІЧ Сара Абрамаўна (1898 г.)
КУСТАНОВІЧ Абрам Хаімавіч (1924 г.)
КУСТАНОВІЧ Гіта Хаімаўна (1920 г.)
КУСТАНОВІЧ Роза Янкелеўна (1933 г.)
КУСТАНОВІЧ Хася Абрамаўна (1901 г.)
КУСТАНОВІЧ Тамара Янкелеўна (1939 г.)
КУСТАНОВІЧ Арон Янкелевіч (1891 г.)
КУСТАНОВІЧ Рахіль (1894 г.)
КУСТАНОВІЧ Алтэр Залманавіч (1867 г.)
КУСТАНОВІЧ Юдзес Нохімаўна (1875 г.)
КУСТАНОВІЧ Любоў Гіршаўна (1912 г.)
КУСТАНОВІЧ Зелік Гіршавіч (1935 г.)
КУСТАНОВІЧ Барыс Пршавіч (1937 г.)
КУСТАНОВІЧ Хаім Гіршавіч (1939 г.)
КУСТАНОВІЧ Зіна Гіршаўна (1941 г.)
КУСТАНОВІЧ Дыня Ізраілеўна (1896 г.)
КУСТАНОВІЧ Двойра Барысаўна (1923 г.)
КУСТАНОВІЧ Маша Барысаўна (1927 г.)
КУСТАНОВІЧ Гірш Хаімавіч (1894 г.)
КУСТАНОВІЧ Сіма Гіршаўна (1896 г.)
КУСТАНОВІЧ Хая Гіршаўна (1926 г.)
КУСТАНОВІЧ Маня Гіршаўна (1929 г.)
КУСТАНОВІЧ Міра Юдзелеўна (1912 г.)
КУСТАНОВІЧ Алконя Ісакавіч (1938 г.)
КУСТАНОВІЧ Зіна Хаімаўна (1933 г.)
КУСТАНОВІЧ Барыс Абрамавіч (1882 г.)
КУСТАНОВІЧ Рыва Янкелеўна (1891 г.)
КУСТАНОВІЧ Роза Барысаўна (1931 г.)
КУСТАНОВІЧ Фаня Рахмілаўна (1936 г.)
КУСТАНОВІЧ Хана Ісакаўна (1910 г.)
КУСТАНОВІЧ Фіра Мордухаўна (1933 г.)
КУСТАНОВІЧ Сіма Мордухаўна (1935 г.)
КУСТАНОВІЧ Нахама Майсееўна (1887 г.)
КУСТАНОВІЧ Сейма-Беся Гіршаўна (1889 г.)
КУСТАНОВІЧ Шалом Нохавіч (1925 г.)
КУСТАНОВІЧ Алконя Хаімавіч (1908 г.)
КУСТАНОВІЧ Эстэр-Малка Пейсахаўна (1870 г.)
КУСТАНОВІЧ Мордух Вельвелевіч (1922 г.)
КУСТАНОВІЧ Мая Вельвелеўна (1935 г.)
КУСТАНОВІЧ Яша Вельвелевіч (1938 г.)
КУШНЕР Любоў Гіршаўна (1919 г.)
КУШНЕР Ніна Гіршаўна (1927 г.)
КУШНЕР Абрам Гіршавіч (1932 г.)
ЛАЛОВІЧ Барыс Абрамавіч (1886 г.)
ЛАЛОВІЧ Рахіль Мордухаўна (1891 г.)
ЛЕВША Бэла Нохімаўна (1915 г.)
ЛЕВША Хая Давыдаўна (1937 г.)
ЛЕВІНА Галя Давыдаўна (1940г.)
ЛЕВІН Абрам Аронавіч (1864 г.)
ЛЕВІНА Малка Давыдаўна (1866 г.)
ЛЕВІН Алтэр Абрамавіч (1891 г.)
ЛЕВІН Майсей Алтэравіч (1925 г.)
ЛЕВІНА Рыва Майсееўна (1892 г.)
ЛЕВІНА Зіна Алтэраўна (1928 г.)
ЛЕВІН Іосіф Аронавіч (1875 г.)
ЛЕВША Рахіль Лейбаўна (1878 г.)
ЛЕМПЕРТ Броха Геселеўна (1899 г.)
ЛЕМПЕРТ Якаў Барысавіч (1924 г.)
ЛЕМПЕРТ Дора Барысаўна (1927 г.)
ЛІЎШЫЦ Майсей Міравіч (1898 г.)
ЛІЎШЫЦ Аня Якаўлеўна (1889 г.)
ЛІЎШЫЦ Сара Якаўлеўна (1924 г.)
ЛІЎШЫЦ Зяма Якаўлевіч (1938 г.)
ЛІЎШЫЦ Ліпман Самуілавіч (1876 г.)
ЛІЎШЫЦ Рася Ісакаўна (1908 г.)
ЛІЎШЫЦ Гіта Беніамінаўна (1924 г.)
ЛІЎШЫЦ Муля Беніамінавіч (1927 г.)
ЛІЎШЫЦ Іосіф Беніамінавіч (1930 г.)
ЛІЎШЫЦ Борух Янкелевіч (1892 г.)
ЛІЎШЫЦ Міра Іосіфаўна (1902 г.)
ЛІЎШЫЦ Беніамін Борухавіч (1930 г.)
ЛІЎШЫЦ Алконя Борухавіч (1932 г.)
ЛІЎШЫЦ Рая Борухаўна (1934 г.)
ЛІЎШЫЦ Хая-Сара Ісакаўна (1912 г.)
ЛІЎШЫЦ Малка Іцкаўна (1934 г.)
ЛІЎШЫЦ Іда Лейбаўна (1905 г.)
ЛІЎШЫЦ Песя Беніамінаўна (1933 г.)
ЛІЎШЫЦ Роза Беніамінаўна (1935 г.)
ЛІЎШЫЦ Сіма Беніамінаўна (1937 г.)
ЛУНІН Іцка Рыгоравіч (1870 г.)
ЛУНІНА Шуля Абрамаўна (1873 г.)
ЛУНІН Абрам Іцкавіч (1922 г.)
ЛЬВОВІЧ Любоў (1867 г.)
ЛЬВОВІЧ Хася Хаімаўна (1898 г.)
ЛЬВОВІЧ Цыля Хаімаўна (1902 г.)
ЛЬВОВІЧ Майсей Хаімавіч (1887 г.)
ЛЬВОВІЧ Рахіль Янкелеўна (1889 г.)
ЛЬВОВІЧ Самуіл Ідзелевіч (1880 г.)
ЛЬВОВІЧ Роза Барысаўна (1889 г.)
ЛЬВОВІЧ Сара Самуілаўна (1919 г.)
ЛЬВОВІЧ Рахіль Самуілаўна (1924 г.)
ЛЬВОВІЧ Барыс Самуілавіч (1926 г.)
ЛЬВОВІЧ Майсей Самуілавіч (1929 г.)
ЛЬВОВІЧ Ліза Барысаўна (1926 г.)
ЛЬВОВІЧ Нахама Міронаўна (1889 г.)
ЛЬВОВІЧ Фаня Янкелеўна (1928 г.)
ЛЬВОВІЧ Рыва Янкелеўна (1930 г.)
ЛЬВОВІЧ Бэйля Рувінаўна (1906 г.)
ЛЬВОВІЧ Рома Ідзелевіч (1931 г.)
ЛЬВОВІЧ Барыс Ідзелевіч (1935 г.)
ЛЬВОВІЧ Валя Зіноўеўна (1919 г.)
ЛЬВОВІЧ Ісер Зімелевіч (1916 г.)
ЛЬВОВІЧ Сіма Хаімаўна (1911 г.)
ЛЬВОВІЧ Фаня Хаімаўна (1912 г )
ЛЬВОВІЧ Хаім Сімхавіч (1941 г.)
ЛЬВОВІЧ Хаім Лейбавіч (1884 г.)
ЛЬВОВІЧ Геня Іцкаўна (1886 г.)
ЛЬВОВІЧ Самуіл Юдзелевіч (1898 г.)
ЛЬВОВІЧ Хася Майсееўна (1902 г.)
ЛЬВОВІЧ Мера Самуілаўна (1924 г.)
ЛЬВОВІЧ Зіна Самуілаўна(1929 г.)
ЛЬВОВІЧ Юдзель Самуілавіч (1936 г.)
ЛЬВОВІЧ Арон Алтэравіч (1885 г.)
ЛЬВОВІЧ Гіта Борухаўна (1887 г.)
ЛЬВОВІЧ Іосіф Аронавіч (1923 г.)
ЛЬВОВІЧ Тамара Аронаўна (1929 г.)
ЛЬВОВІЧ Алёна Аронаўна (1929 г.)
ЛЯВ1Ц1Н Абрам Маісеевіч (1873 г.)
ЛЯЛЬЧУК Сара Залманаўна (1913 г.)
ЛЯЛЬЧУК Марат Сендзеравіч (1937 г.)
МАКАВЩКАЯ Эльвіра Міхайлаўна (1938 г.)
МАЛЫЙ Залман Хаймавіч (1891 г.)
МАЛЫЙ Цыля Залманаўна (1923 г.)
МАЛЫЙ Сіма Залманаўна (1925 г.)
МАЛЫЙ Рахіль Залманаўна (1928 г.)
МАЛЫЙ Нохім Залманавіч (1868 г.)
МАНДЗЕЛЬ Шахна Рувінавіч (1870 г.)
МАНДЗЕЛЬ Рахіль Шахнаўна 1900 г.)
МАРГОЛІН Завель Янкелевіч (1891 г.)
МАРГОЛІНА Рахіль Янкелеўна (1895 г.)
МАРГОЛІНА Блюма Завелеўна (1927 г.)
МАРГОЛІН Арон Завелевіч (1931 г.)
МАСЛАН Барыс Лазаравіч (1876 г.)
МАСЛАН Софа Самуілаўна (1878 г.)
МАСЛАН Самуіл Барысавіч (1909 г.)
МАСЛАН Хая Міраўна (1912 г.)
МАСЛАН Мір Алтэравіч (1936 г.)
МАСЛАН Хаім Алтэравіч (1939 г.)
МАСЛАН Мора Лазараўна (1938 г.)
МАСЛАН Фелікс Лазаравіч (1940 г.)
МАСС Оля Іосіфаўна (1905 г.)
МАСС Хава Міраўна (1883 г.)
МЕКЛЕР Хана Ісакаўна (1900 г.)
МЕКЛЕР Барыс Аронавіч (1927 г.)
МЕКЛЕР Камель Аронавіч (1932 г.)
МЕЛЬНІК Гіта Міраўна (1934 г.)
МЕНДАЛОВІЧ Бася Вульфаўна (1902 г.)
МЕНДАЛОВІЧ Ізраіль Лазаравіч (1924 г.)
МЕНДАЛОВІЧ Міра Лазараўна (1928 г.)
МЕНДЗЕЛЕВА Двойра Беніамінаўна (1895 г.)
МЕНДЗЕЛЕЎ Ізраіль Плеравіч (1917 г.)
МЕНДЗЕЛЕВА Рыва Гілераўна (1915 г.)
МЕНДЗЕЛЕЎ Геня Хаймавіч (1939 г.)
МОЛІН Рахміел Борухавіч (1886 г.)
МОЛІНА Хася Лейбаўна (1889 г.)
МОЛІН Арон Рахміелавіч (1910 г.)
МОЛІНА Сара Янкелеўна (1911 г.)
МОЛІНА Маня Аронаўна (1933 г.)
МОЛІНА Аня Аронаўна (1939 г.)
МОЛІНА Фаня Міхайлаўна (1910 г.)
МОЛІН Марат Хаімавіч (1932 г.)
МОЛІН Барыс Хаімавіч (1936 г.)
МОЛІНА Міра Рахміелаўна (1921 г.)
МОЛІН Янкель Рахміелавіч (1923 г.)
МОЛІН Алік Яфімавіч (1939 г.)
МОЛІН Шалом Борухавіч (1890 г.)
МОЛІНА Бадана Іцкаўна (1896 г.)
МОЛІНА Фрума Шаломаўна (1919 г.)
МОЛІНА Двойра Шаломаўна (1922 г.)
МОЛІН Барыс Шаломавіч (1925 г.)
МОЛІНА Геня Шаломаўна (1930 г.)
МОЛІН Ізраіль Шаломавіч (1936 г.)
МОЛІН Цухон Борухавіч (1890 г.)
МОЛІНА Бадана Ісакаўна (1927 г.)
МОЛІНА Фаня Абрамаўна (1895 г.)
МОЛІНА Элта Ісакаўна (1922 г.)
МОЛІН Грыша Ісакавіч (1925 г.)
МОЛІН Абрам Ісакавіч (1930 г.)
МОЛІН Майсей Ісакавіч (1934 г.)
МОЛІНА Малка Борухаўна (1887 г.)
МОЎШАВІЧ Дора Барысаўна (1916 г.)
НІКАЛАЙЧЫК Лора Іванаўна (1933 г.)
НОЗІК Ашэр Абрамавіч (1880 г.)
НОЗІК Рахіль Мордухаўна (1882 г.)
НОЗІК Фаня Ашэраўна (1920 г.)
ПАГОСТКІН Майсей Файвелевіч (1892 г.)
ПАГОСТКІНА Фаня Барысаўна (1894 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Фрума Мендзелеўна (1901 г.)
ПАДЛІПСКІ Мендзель Давыдавіч (1930 г.)
ПАДЛІПСКІ Лейба Давыдавіч (1934 г.)
ПАДЛІПСКІ Самуіл Мотусавіч (1889 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Хася Файвелеўна (1891 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Хая Абрамаўна (1905 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Цыля Фрыдзелеўна (1924 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Хана Фрыдзелеўна (1924 г.)
ПАДЛІПСКІ Янкель (1872 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Голда МІраўна (1873 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Тамара Гдаляўна (1940 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Ліза Маісееўна (1908 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Малка Барысаўна (1908 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Ліза Давыдаўна (1929 г.)
ПАДЛІПСКАЯ Зіна Давыдаўна (1933 г.)
ПЕЙСАХОВІЧ Ліза Абрамаўна (1905 г.)
ПЕЙСАХОВІЧ Соня Майсееўна (1930 г.)
ПІМШТЭЙН Мордух Міравіч (1903 г.)
ПІМШТЭЙН Фаня Зорухаўна (1908 г.)
ПІМШТЭЙН Соня Мордухаўна (1929 г.)
ПІМШТЭЙН Зорух Мордухавіч (1932 г.)
ПІМШТЭЙН Сема Мордухавіч (1935 г.)
ПІМШТЭЙН Мотля Гіршаўна (1910 г.)
ПІМШТЭЙН Цыля Абрамаўна (1932 г.)
ПІМШТЭЙН Соня Абрамаўна (1936 г.)
ПУКІНА Фрэйда Лазараўна (1870 г.)
ПУКІНА Бэла Барысаўна (1923 г.)
ПУКІН Лазар Абрамавіч (1914 г.)
ПУКІНА Ліза Алтэраўна (1916 г.)
ПУКІНА Зіна Лазараўна (1937 г.)
ПУКІНА Мая Лазараўна (1939 г.)
ПУКІН Залман Майсеевіч (1894 г.)
ПУКІНА Алта Самуілаўна (1896 г.)
ПУКІНА Маня Залманаўна (1929 г.)
ПУКЛЕР Бася Хільеўна (1908 г.)
ПУКЛЕР Таўба Саламонаўна (1933 г.)
ПЯСЕЦКІ Майсей Ісакавіч (1889 г.)
ПЯСЕЦКАЯ Геня Манусаўна (1891 г.)
ПЯСЕЦКАЯ Шура Майсееўна (1917 г.)
ПЯСЕЦКАЯ Ліза Майсееўна (1920 г.)
РАЖАНСКАЯ Сара Абрамаўна (1902 г.)
РАЖАНСКІ Мір Іосіфавіч (1923 г.)
РАЖАНСКІ Майсей Іосіфавіч (1925 г.)
РАЖАНСКАЯ Нахама Іосіфаўна (1927 г.)
РАЖАНСКАЯ Сіма Іосіфаўна (1930 г.)
РАЖАНСКІ Абрам Іосіфавіч (1932 г.)
РАЖАНСКІ Борух Іосіфавіч (1935 г.)
РАЖАНСКІ Вульф Зорухавіч (1875 г.)
РАЖАНСКАЯ Рыва Хаімаўна (1878 г.)
РАЖАНСКІ Сімха Вульфавіч (1927 г.)
РАЖАНСКАЯ Бася Абрамаўна (1898 г.)
РАЖАНСКАЯ Соня Маісееўна (1923 г.)
РАЖАНСКАЯ Фаня Маісееўна (1925 г.)
РАЖАНСКАЯ Люба Маісееўна (1928 г.)
РАЖАНСКІ Хаім Маісеевіч (1932 г.)
РАЖАНСКІ Зорух Маісеевіч (1936 г.)
РАЖАНСКІ Мордух Майсеевіч (1938 г.)
РАЖАНСКАЯ Хана Маісееўна (1940 г.)
РАЖАНСКАЯ Рахіль Барысаўна (1893 г.)
РАЖАНСКІ Ізраіль Мордухавіч (1924 г.)
РОЗЕНБЕРГ Юдзель Нохманавіч (1882 г.)
РОЗЕНБЕРГ Сара Мендзелеўна (1884 г.)
РОЗЕНБЕРГ Лейба Юдзелевіч (1925 г.)
РОЗЕНБЕРГ Мендзель Юдзелевіч (1929 г.)
РОСІН Алконя Хацкелевіч (1898 г.)
РОСІНА Зіся Міраўна (1900 г.)
РОСІН Барыс Алконавіч (1924 г.)
РОСІН Юдзель Алконавіч (1927 г.)
РОСІНА Роза Рыгораўна (1902 г.)
РОСІНА Блюма Рахмілеўна (1924 г.)
РОСІНА Фрума Рахмілеўна (1927 г.)
РОСІНА Цьша Хаімаўна (1872 г.)
РОСІН Юдзель Маісеевіч (1862 г.)
РОСІНА Двося Хаімаўна (1865 г.)
РОСІН Лейба Маісеевіч (1882 г.)
РОСІНА Дыня Юдзелеўна (1891 г.)
РОСІНА Хая Лейбаўна (1924 г.)
РОСІНА Хася Лейбаўна (1927 г.)
РОСІН Мордух Лейбавіч (1911 г.)
РОСІНА Стася Маісееўна (1908 г.)
РОСІН Аба Лейбавіч (1929 г.)
РОСІНА Неся Сіманаўна (1887 г.)
РОСІНА Рахіль Абрамаўна (1915 г.)
РОСІН Абрам Хемавіч (1882 г.)
РОСІНА Хана Абрамаўна (1924 г.)
РОСІНА Сара Абрамаўна (1912 г.)
РОСІНА Маня (1932 г.)
РОСІНА Хая Абрамаўна (1936 г.)
РОСІН Барыс Абрамавіч (1938 г.)
РОСМАН Хоня Алконевіч (1902 г.)
РОСМАН Сара Ліпманаўна (1905 г.)
РОСМАН Гіта Яфімаўна (1927 г.)
РОСМАН Люба Яфімаўна (1933 г.)
РОСМАН Зіна Яфімаўна (1938 г.)
РОСМАН Айзік Мендзелевіч (1908 г.)
РОСМАН Хана Абрамаўна (1908 г.)
РОСМАН Абрам Айзікавіч (1929 г.)
РОСМАН Алконя Мендзелевіч (1905 г.)
РОСМАН Роза Абрамаўна (1908 г.)
РОСМАН Мендзель Айзікавіч (1928 г.)
РОСМАН Ісаак Айзікавіч (1936 г.)
РОСМАН Рыва Самуілаўна (1887 г.)
РОСМАН Ліза Давыдаўна (1918 г.)
РОСМАН Лейба Давыдавіч (1923 г.)
РОСМАН Сіма Давыдаўна (1925 г.)
РЭЙЗЕКСОН Дыня Іцкаўна (1910 г.)
РЭЙЗЕКСОН Ісаак Ізраілевіч (1923 г.)
РЭЙЗЕКСОН Янкель Ізраілевіч (1926 г.)
РЭЙЗЕКСОН Барыс Ізраілевіч (1936 г.)
РЭЙЗЕКСОН Ілья Міравіч (1908 г.)
РЭЙЗЕКСОН Алта Хаімаўна (1910 г.)
РЭЙЗЕКСОН Хаім Ільіч (1922 г.)
РЭЙЗЕКСОН Мір Ільіч (1925 г.)
РЭЙЗЕКСОН Зіна Ільінічна (1928 г.)
РЭЧЫН Плер Лейбавіч (1871 г.)
РЭЧЫНА Міра Мордухаўна (1873 г.)
РЭЧЫН Хаім Маісеевіч (1903 г.)
РЭЧЫНА Года Юдзелеўна (1908 г.)
РЭЧЫН Абрам Хаімавіч (1927 г.)
РЭЧЫНА Геня Хаімаўна (1931 г.)
РЭЧЫНА Зіна Хаімаўна (1935 г.)
РУДШТЭЙН Гіта Вульфаўна (1912 г.)
РУДШТЭЙН Хаім Абрамавіч (1935 г.)
РУДШТЭЙН Пта Юдзелеўна (1905 г.)
РУДШТЭЙН Давід Юдзелевіч (1926 г.)
РУДШТЭЙН Барыс Юдзелевіч (1928 г.)
РУДШТЭЙН Мендзель Юдзелевіч (1932 г.)
СЛАБОДШК Лейба Юльевіч (1901 г.)
СЛАБОДНІК Гінда Яфімаўна (1906 г.)
СЛАБОДНІІНК Броня Лейбаўна (1924 г.)
СЛАБОДНІК Гіта Лейбаўна (1927 г.)
СЛАБОДНІК Юдзель Хаімавіч (1871 г.)
СЛАБОДШК Мар'яся Нохімаўна (1873 г.)
СЛАБОДШК Барыс Лейбавіч (1905 г.)
СЛАБОДНІК Сіма Янкелеўна (1908 г.)
СЛАБОДНІК Хаім Барысавіч (1931 г.)
СЛАБОДНІК Зіна Барысаўна (1935 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Хоня Нісонавіч (1901 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Галя Алтэраўна (1909 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Маша Ізраілеўна (1926 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Фаня Ізраілеўна (1929 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Роза Ізраілеўна (1934 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Неся Ашэраўна (1903 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Іда Ашэраўна (1907 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Маня Мікалаеўна (1935 г.)
СМЕЛЬКІНСОН Фаня Мікалаеўна(1938 г.)
СТРАЛЕЦ Рыва Вульфаўна (1897 г.)
СТРАЛЕЦ Муля Аронавіч (1928 г.)
СТРАЛЕЦ Залмон Аронавіч (1930 г.)
СТРАЛЕЦ Барыс Аронавіч (1933 г.)
СТРАЛЕЦ Ісак Саламонавіч (1878 г.)
СТРАЛЕЦ Геня Аркадзьеўна (1881 г.)
СТРАЛЕЦ Абрам Саламонавіч (1898 г.)
СТРАЛЕЦ Цыля Борухаўна (1905 г.)
СТРАЛЕЦ Ізя Абрамавіч (1937 г.)
СТРАЛЕЦ Клара Абрамаўна (1939 г.)
СТРАЛЕЦ Вульф Абрамавіч (1901 г.)
СТРАЛЕЦ Рыва Ліпманаўна (1905 г.)
СТРАЛЕЦ Гіта Вульфаўна (1930 г.)
СТРАЛЕЦ Абрам Вульфавіч (1936 г.)
СУРПІНА Віця Абрамаўна (1889 г.)
ТАНІЛЕВІЧ Ізраіль Алтэравіч (1889 г.)
ТАНІЛЕВІЧ Соня Ізраілеўна (1922 г.)
ТАНІЛЕВІЧ Ізя Ізраілевіч (1931 г.)
ТАНІЛЕВІЧ Песя Міраўна (1892 г.)
УЗДЗЕНСКІ Мір Хаімавіч (1908 г.)
УЗДЗЕНСКАЯ Роза Хаімаўна (1910 г.)
УЗДЗЕНСКАЯ Рая Міраўна (1936 г.)
УЗДЗЕНСКІ Янкель Міравіч (1939 г.)
ФАЙГЕНБЕРГ Роза Барысаўна (1905 г.)
ФІШМАН Юдзель Абрамавіч (1882 г.)
ФІШМАН Сара Абрамаўна (1886 г.)
ФІШМАН Барыс Хаімавіч (1905 г.)
ФІШМАН Сара Ашэраўна (1903 г.)
ФРЫДМАН Еха Матусаўна (1878 г.)
ХАІН Нісон Залмонавіч (1896 г.)
ХАІН Эстэр Абрамаўна (1905 г.)
ХАІН Абрам Нісонавіч (1931 г.)
ХАІН Залмон Нісонавіч (1938 г.)
ХІНІЧ Лейба Янкелевіч (1876 г.)
ХІНІЧ Абрам Давідавіч (1910 г.)
ХІНІЧ Сара Герцаўна (1912 г.)
ХІНІЧ Бася Давідаўна (1936 г.)
ХІНІЧ Хася Майсееўна (1868 г.)
ЦЫМБАЛ Бэйля Міронаўна (1887 г.)
ЦЫМБАЛ Роза Барысаўна (1919 г.)
ЦЫМБЕРГ Любоў Барысаўна (1910 г.)
ЦЫМБЕРГ Сіма Навумаўна (1934 г.)
ЦЫМБЕРГ Хая Навумаўна (1938 г.)
ЦЫРКЕЛЬ Цыпа Борухаўна (1897 г.)
ЦЫРЫН Хаім Абрамавіч (1902 г.)
ЦЫРЫНА Оля Зімелеўна (1905 г.)
ЦЫРЫН Майсей Хаімавіч (1926 г.)
ЦЫРЫНА Бэла Хаімаўна (1937 г.)
ЦЫРЫН Абрам Хаімавіч (1941 г.)
ЦЫРЫНА Голда Хаімаўна (1924 г.)
ЦУДЫКЕР Хана Маісееўна (1899 г.)
ЦУДЫКЕР Гдаля Барысаўна (1920 г.)
ЦУДЫКЕР Мордух Барысавіч (1921 г.)
ЦЭРЛІН Хема Шмеркавіч (1898 г.)
ЦЭРЛІНА Дыня Маісееўна (1896 г.)
ЦЭРЛІНА Хая Барысаўна (1918 г.)
ЦЭРЛІНА Голда Барысаўна (1922 г.)
ЦЭРЛІНА Песя Хаімаўна (1910 г.)
ЦЭРЛІНА Роза Хаімаўна (1913 г.)
ЦЯРУШКІН Гесель Абрамавіч (1871 г.)
ЦЯРУШКІНА Мар'яся Гдальеўна (1873 г.)
ЦЯРУШКІНА Двося Гершаўна (1901 г.)
ЦЯРУШКІН Барыс Абрамавіч (1929 г.)
ЦЯРУШКІН Алік Абрамавіч (1931 г.)
ЦЯРУШКІН Гірш Генохавіч (1883 г.)
ЦЯРУШКІНА Сара Давідаўна (1890 г.)
ЦЯРУШКІН Давід Гіршавіч (1920 г.)
ЦЯРУШКІНА Соня Гірпіаўна (1924 г.)
ШАПІРА Рая Барысаўна (1915 г.)
ШАПІРА Вульф Лейбавіч (1872 г.)
ШАПІРА Нахама Мендзелеўна (1908 г.)
ШАПІРА Фіра Лейбаўна (1934 г.)
ШАПІРА Мендзель Лейбавіч (1936 г.)
ШАПІРА Майсей Лейбавіч (1938 г.)
ШАПСОН Хана Мордухаўна (1899 г.)
ШАПСОН Соня Абрамаўна (1923 г.)
ШАПСОН Мордух Абрамавіч (1926 г.)
ШАПСОН Грыша Абрамавіч (1930 г.)
ШКЛЯР Муся Міхайлаўна (1902 г.)
ШКЛЯР Рыва Ісакаўна (1930 г.)
ШКЛЯР Абрам Ісакавіч (1938 г.)
ШКЛЯР Янкель Мордухавіч (1884 г.)
ШКЛЯР Рахіль Лейбаўна (1886 г.)
ШНАЙДМАН Ніна Ісакаўна (1932 г.)
ШТЭЙНБЕРГ Фаня Ефраімаўна (1916 г.)
ШЫФРЫС Мір Абрамавіч (1880 г.)
ШЫФРЫС Алтэр Міравіч (1915 г.)
ШЫФРЫС Геня Іцкаўна (1898 г.)
ШЫФРЫС Віця Міраўна (1921 г.)
ШЫФРЫС Ісаак Міравіч (1924 г.)
ШЫФРЫС Рахіль Міраўна (1927 г.)
ШЫФРЫС Янкель Міравіч (1930 г.)
ШЭЙНКМАН Лейба Давідавіч (1873 г.)
ШЭЙНКМАН Бэйля Лейбаўна (1910 г.)
ШЭЙНКМАН Хася Лейбаўна (1915 г.)
ШЭЙНКМАН Хана Лейбаўна (1913 г.)
ШЭЙНКМАН Роза Лейбаўна (1927 г.)
ШЭЙНКМАН Янкель Лейбавіч (1922 г.)
ШЭЙНКМАН Алік Борухавіч (1935 г )
ШЭЙНКМАН Фаня Барысаўна (1923 г.)
ШЭЙНКМАН Маня Барысаўна (1929 г.)
ШЭЙНКМАН Хая Міраўна (1908 г.)
ШЭЙНКМАН Ісак Майсеевіч (1929 г.)
ШЭЙНКМАН Маня Ісакаўна (1931 г.)
ШЭЙНКМАН Майсей Майсеевіч (1940 г.)
ЭПШТЭЙН Любоў Вульфаўна (1909 г.)
ЭПШТЭЙН Фіма Янкелевіч (1934 г.)
ЭПШТЭЙН Ізя Янкелевіч (1938 г.)
ЭПШТЭЙН Гірш Ліпавіч (1876 г.)
ЭПШТЭЙН Хана-Сара Іоселеўна (1879 г.)
ЭПШТЭЙН Двося Гіршаўна (1920 г.)
ЭПШТЭЙН Сара Барысаўна (1905 г.)
ЭПШТЭЙН Бэйля Гіршаўна (1933 г.)
ЭПШТЭЙН Хаім Гіршавіч (1938 г.)
ЭПШТЭЙН Эма Барысаўна (1934 г.)
ЭПШТЭЙН Геня Барысаўна (1938 г.)
ЭПШТЭЙН Бэйля Яфімаўна (1895 г.)
ЭПШТЭЙН Яфім (1923 г.)
ЭПШТЭЙН Рувім (1926 г.)
ЭПШТЭЙН Гіта Хемаўна (1910 г.)
ЭПШТЭЙН Давід Хаімавіч (1905 г.)
ЭПШТЭЙН Рыва Хаімаўна (1908 г.)
ЭПШТЭЙН Схор'я Давідавіч (1924 г.)
ЭПШТЭЙН Сімха Давідавіч (1927 г.)
ЭПШТЭЙН Бендэ Давідавіч (1930 г.)
ЭПШТЭЙН Арон Гіршавіч (1891 г.)
ЭПШТЭЙН Сара Хаімаўна (1895 г.)
ЭПШТЭЙН Залман Аронавіч (1927 г.)
ЭПШТЭЙН Хаім Аронавіч (1931 г.)
ЭПШТЭЙН Майсей Аронавіч (1934 г.)
ЭПШТЭЙН Маня Барысаўна (1905 г.)
ЭПШТЭЙН Хацкель Айзікавіч (1895 г.)
ЭПШТЭЙН Любоў Абрамаўна (1900 г.)
ЭПШТЭЙН Буня Хацкелеўна (1920 г.)
ЭПШТЭЙН Алтэр Хацкелевіч (1923 г.)
ЭПШТЭЙН Грэйнум Хацкелевіч (1925 г.)
ЭПШТЭЙН Алтэр Міравіч (1884 г.)
ЭПШТЭЙН Сейна-Песя Майсееўна (1891 г.)
ЭПШТЭЙН Мір Хаімавіч (1878 г.)
ЭПШТЭЙН Сара Лейбаўна (1880 г.)
ЭПШТЭЙН Рахіль Міравіч (1916 г.)
ЭПШТЭЙН Роза Рахміелеўна (1938 г.)

 

 Комментарии
Добавить новый Поиск
Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
Пожалуйста, введите проверочный код, который Вы видите на картинке.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."